tetralaw

Vennootschapsrecht en M&A

  • Oprichting van vennootschappen
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Raad van Bestuur & Directiecomité
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Aansprakelijkheid van de bestuurder
  • Banken- & financieel recht
  • Relaties met marktautoriteiten
  • Overname en overdracht van ondernemingen (assets deal/share deal)
  • IPO, OBA, etc.

Inschrijving Tetralert

Inschrijving Tetralert

Ontvangen onze Tetralert