tetralaw

Onze diensten

PERSOONLIJKE EN FAMILIALE VERMOGENSFISCALITEIT

 • Vermogensplanning
 • Huwelijksvermogensstelsels & huwelijkscontracten
 • Successieplanning
 • Testament & erfovereenkomsten
 • Overdracht van onroerend vermogen
 • Overdracht van ondernemingen
 • Schenkingen (onder last, met voorbehoud van vruchtgebruik of van quasi-vruchtgebruik)
 • Certificering van effecten
 • Verzekeringsovereenkomsten
 • Vereffening-verdeling
 • Maatschap
 • Buitenlandse structuren & Kaaimantaks
 • Oprichting van private stichtingen
 • Fiscale Rulings

ONDERNEMINGSFISCALITEIT

 • Vennootschapsbelasting
 • Planning & optimalisatie van vennootschappen
 • Internationaal fiscaal recht (met inbegrip van vaste inrichtingen en transfer pricing)
 • Herstructurering van ondernemingen (fusie, splitsing en overname) met inbegrip van internationale ondernemingen
 • Fiscaliteit van bedrijfsleiders (aandelenoptieplannen, warrants, managementvennootschappen)
 • Salary split
 • Fiscale Rulings
 • Onroerende fiscaliteit
 • BTW

VENNOOTSCHAPSRECHT EN M&A

 • Oprichting van vennootschappen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Raad van Bestuur & Directiecomité
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid van de bestuurder
 • Banken- & financieel recht
 • Relaties met marktautoriteiten
 • Overname en overdracht van ondernemingen (assets deal/share deal)
 • IPO, OBA, etc.

ARBEIDSRECHT

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslag
 • Collectief ontslag
 • Ontslag om dringende reden
 • Overgang van ondernemingen
 • Managementvennootschappen
 • Salary split
 • Herstructureringen van ondernemingen
 • Sluitingen van de onderneming
 • Outsourcing
 • Staking
 • (Internationale) sociale zekerheid
 • Paritaire commités  
 • Sociale verkiezingen
 • Buitenlandse kaderleden

FISCALE GESCHILLENBESLECHTING EN FINANCIEEL STRAFRECHT

 • Fiscale controle
 • Fiscale geschillen (administratief en/of gerechtelijk, directe en indirecte belastingen met inbegrip van BTW, registratierechten, successierechten)
 • Beroepen tot nietigverklaring
 • Gerechtelijk onderzoek/financieel strafrechtelijke informatie (verhoor gerechtelijke politie/onderzoeksrechter, raadkamers of kamers van inbeschuldigingstelling)
 • Financieel-strafrechtelijke correctionele vervolging
 • Minnelijke schikking in strafzaken

WITWASWETGEVING - REGULARISATIE - REPATRIERING

 • Fiscale en sociale regularisaties
 • Compliance: preventieve anti-witwaswetgeving - bijstand aan onderworpen entiteiten
 • Repatriëring van gelden

Inschrijving Tetralert

Inschrijving Tetralert

Ontvangen onze Tetralert