tetralaw

Wettelijke vermeldingen

De informatie verstrekt op deze pagina is een eenvoudige beschrijving van de vennootschap van advocaten Tetra Law. Zij mag niet worden opgevat als een bron van juridisch advies.

De internetsite en de volledige inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn de eigendom van Tetra Law. De namen, logo’s en beelden zijn de eigendom van Tetra Law en van de vennoten die  de vennootschap vormen en mogen niet worden gebruikt noch gereproduceerd op welke manier ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetra Law. Verzoeken desbetreffend moeten gericht worden aan info@tetralaw.com

Deze internetsite met inbegrip van deze wettelijke vermeldingen is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen omtrent deze site.

De site van Tetra Law, de wettelijke vermeldingen ervan en de algemene voorwaarden mogen regelmatig worden aangepast en gewijzigd. Wij vragen de lezers dit voor ogen te houden bij het consulteren van de site. 

Inschrijving Tetralert

Inschrijving Tetralert

Ontvangen onze Tetralert