tetralaw

Éric Carlier

Of Counsel

FR / NL / EN

+32 2 535 73 29

ec@tetralaw.com

Éric Carlier is licentiaat in de rechten (UCL). Hij is lid van de Balie van Brussel sedert 1980.

Hij is erkend als specialist in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht met een bijzondere interesse voor het collectief recht. Zijn ervaring wordt erg gewaardeerd bij moeilijkheden met de syndicale organisaties, toepassingsproblemen van arbeidsreglementen, stakingen en herstructureringen van ondernemingen.

Hij staat ook cliënten bij wanneer ze moeilijkheden ondervinden met de RSZ of de sociale inspectie. Hij beoefent alle aspecten van het individueel arbeidsrecht : opstelling en beëindiging van arbeidsovereenkomsten, managementovereenkomsten of vragen in verband met discriminatie of pesterijen op het werk.

Éric Carlier was secretaris van de Orde van advocaten van de Balie van Brussel.

Inschrijving Tetralert

Inschrijving Tetralert

Ontvangen onze Tetralert